KAMUI VIỆT NAM

Hệ thống máy bơm chữa cháy, bơm cấp nước:CC  CN1  IMG_0304  IMG_0308click here height="225" srcset="http://maybomdanang.net/wp-content/uploads/2014/10/IMG_0308-300x225.jpg 300w, http://maybomdanang.net/wp-content/uploads/2014/10/IMG_0308-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />  IMG_0316  IMG_1042Hệ thống tủ điều khiển:IMG_0314