Bơm ly tâm trục đứng Ebara

Đang hiển thị 1–9 / 30 kết quả

  • Bơm trục đứng Ebara cánh phíp CVM AM/12 (0.9KW)

  • Bơm trục đứng Ebara cánh phíp CVM AM/15 (1.1KW)

  • Bơm trục đứng Ebara cánh phíp CVM B/25 (1.85KW)

  • Bơm trục đứng Ebara cánh phíp CVME A/15 (1.1KW)

  • Bơm trục đứng Ebara cánh phíp CVME A/18 (1.3KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 10 10N5/4.0 (4KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 10 11N5/4.0 (4KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 10 15F5/5.5 (5.5KW)

  • Bơm trục đứng Ebara EVM 10 16F5/7.5 (7.5KW)