MÁY BƠM GRUNDFOSXem Tất cả

 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GRUNDFOS SP 17-5 4HP 380V

 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GRUNDFOS SP 11-11 3HP 380V

 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GRUNDFOS SP 7-17 3HP 380V

 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GRUNDFOS SP 7-12 2HP 380V

MÁY BƠM EBARAXem Tất cả

 • Bơm ly tâm trục ngang đầu INOX 3M 50-200/9.2 12.5HP

 • Bơm ly tâm trục ngang đầu INOX 3M 50-200/11 15HP

 • Bơm ly tâm trục ngang đầu INOX 3M 50-200/15 20HP

 • Bơm ly tâm trục ngang đầu INOX 3M 65-125/5.5 7.5HP

MÁY BƠM PENTAXXem Tất cả

 • Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S70–11

 • Bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 43/15

 • Bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/8

 • Bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/5

MÁY BƠM WILOXem Tất cả

 • Bơm nước thải Wilo PDV-A750E

 • Bơm nước thải lớn PDU 550QH

 • Bơm tăng áp tự động PW-252EA

 • Bơm nước chân không PW-401E

TỦ ĐIỆNXem Tất cả

 • Tủ ĐK Biến tần

 • Tủ chưa cháy Pump Electric+Jockey.

 • Tủ điều khiên hệ thống biến tần

 • Tủ điều khiển máy bơm chữa cháy